Stichting Vrienden van het Nederlands Gregoriaans Festival 2015

Jaarverslag 2015

De Stichting Vrienden van het Nederlands Gregoriaans Festival is op 19 december 2014 opgericht. Het bestuur kwam daarna bijeen op 11 maart, 7 mei, 28 mei en 23 september 2015.

Naast zorg voor de bestuurlijke zaken die met de oprichting van de Stichting te maken hadden, is vooral aandacht besteed aan de volgende activiteiten:

  1. Het logo van de Stichting is ontworpen door Karel van den Hurk (Geldrop). Hij zorgde ook voor het briefpapier en flyers.
  2. Vriendenconcert: op 28 juni 2015 verzorgde Capella Brabant het vriendenconcert van de Stichting. Een kleine 100 bezoekers waren onder de indruk van het gebodene. Voor een volgende gelegenheid (2017) zal meer aandacht worden besteed aan de specifiek gregoriaanse delen van het concert.
  3. Werving nieuwe Vrienden: adressen zijn verzameld van mensen en instanties (koren, scholae etc). In de loop naar het volgend Festival zullen deze worden benaderd.
  4. Overleg met bestuur NGF resulteerde in toezegging van steun aan het Festival 2016 ten bedrage van 5000 euro als een bijdrage ter dekking van een eventueel tekort. Vanuit het bestuur Vrienden NGF is een brief met een aantal kritische vragen betreffende het voorgenomen programma aan het bestuur en de artistieke leiding van het Festival 2016 gestuurd.
  5. Website: hangende de besprekingen van de Amici Cantus Gregoriani en het bestuur NGF over een gezamenlijke website voor Gregoriaans Nederland is besloten de informatie van de Stichting Vrienden vooralsnog onder te brengen op de website van het NGF.


Bunnik, 14 april 2016

Siem Groot, secretaris (a.i.)