Vrienden NGF 2014

Jaarverslag 2014

De stichting is op gericht per 19 december 2014. Nadien heeft het bestuur in dit kalenderjaar slechts de stichting doen inschrijven in het register van de Kamer van Koophandel.

Baten en Lasten 2014

In 2014 hebben geen activiteitenplaatsgevonden. Pas in 2015 gaat de stichting van start.