Vrienden

Op 19 december 2014 is de Stichting Vrienden van het Nederlands Gregoriaans Festival opgericht. Deze heeft haar zetel in 's-Hertogenbosch.

Doel van de stichting is: gelden en andere zaken te verzamelen die ter beschikking gesteld worden van, en dienen tot instandhouding van de stichting Nederlands Gregoriaans Festival (NGF). Deze laatste stichting organiseert periodiek een Gregoriaans Festival. Om deze doelstelling te verwezenlijken zal de Stichting Vrienden van het NGF vrienden, begunstigers en stichters gaan werven die jaarlijks een financiële bijdrage leveren. In de vorm van een gratis Vriendenconcert en toegang tot het Festival krijgen alle donateurs voor hun betrokkenheid een cadeau van de Stichting Vrienden van het NGF.

De Stichting Vrienden van het NGF is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven onder nummer 62186256. Het RSIN-nummer (of fiscaalnummer) is: 854700924.

Wilt u Vriend worden van het Nederlands Gregoriaans Festival?
Hieronder treft u de flyer aan met informatie. Alvast hartelijke dank!

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het NGF bestaat uit :

  • Marcus de Haard (Elst), voorzitter
  • Siem Groot (Bunnik), secretaris
  • Ben van der Sterren ('s-Hertogenbosch), penningmeester
  • John de Goede (Leidschendam), lid
  • Ronald de Haan (Wijk bij Duurstede), lid

Beloningsbeleid: de bestuurders oefenen hun functie uit om niet.