Het Nederlands Gregoriaans Festival wordt georganiseerd door de

Stichting NEDERLANDS GREGORIAANS FESTIVAL (NGF)

De stichting is aangemerkt als een ANBI-organisatie (fiscaal nummer 8145.77.659)

 

BESTUUR

John de Goede (Gemert), voorzitter

Riet Gardeniers (Blitterswijck), secretaris

Ben van der Sterren (Rosmalen), penningmeester

Siem Groot (Bunnik), lid

Jacinta Wetzer (Houten), lid

Vacature (vertegenwoordiger Stichting Amici Cantus Gregoriani)

 

ARTISTIEK LEIDERS Festival 2014

Hans Leenders (Maastricht)

Marcel Zijlstra (Amsterdam)

 

ORGANISATIE

Rini Arts (Ravenstein - lokale organisatie)

Jolanda van den Heuvel (Ravenstein, lokale organisatie)

Kees van Mechelen (Zeewolde - website)

 

COMITE VAN AANBEVELING

prof. dr. Wil Derkse (Doetinchem)

drs. Harry van den Elsen (Directeur Prins Claus Conservatorium Groningen)

Chris Fictoor, componist-dirigent, muziekpedagoog

Herman Finkers, cabaretier

mgr. dr. Fons Kurris (plebaan O.L.Vrouwe Basiliek Maastricht)

Daan Manneke, componist (Tilburg)