2 jun 2017

RenaiZANGs

Een greep uit het programma:

Gregoriaans
We besteden enige aandacht aan de belangrijkste oorsprong van de Europese vocale muziek, het zogenaamde Gregoriaans. Vanuit de melodische beweging, waarbij heffing en daling van de melodie het belangrijkste expressiemiddel is leren we de vocale lijnen in de Renaissancemuziek beter begrijpen en ook beter zingen. Daarnaast speelt de specifieke woord-toon verhouding uiteraard een belangrijke rol. Keuze van tempo, dynamiek en dergelijke zal aan bod komen en bovenal: hoe krijgen we dat specifieke 'oude muziek' karakter in de koorklank?

Ensemble
Een terugkerend aspect tijdens de workshop is: hoe vorm je samen een (h)echt ensemble? Goed naar elkaar luisteren, elkaar 'vinden' in intonatie en klankkleur en het in balans komen wat betreft het volume van de stemmen zijn de onlosmakelijke ingrediënten om tot een melodisch, harmonieus en muzikaal geheel te komen. Zo wordt het 'tot leven' zingen van de verschillende composities een gezamenlijk avontuur, een heerlijk zangweekend met vele aspecten!

Stemvork
De stemvork zal een belangrijke plaats innemen. Je leert onder andere de begintoon te pakken van de stemvork. Maar ook hoe je door middel van de stemvork akkoorden in de juiste volgorde neerlegt. Een leuke bijkomstigheid is dat je de stemvork als aandenken mee naar huis kunt nemen.

Voor overige details, zie: www.dynamoworkshops.nl/content/renaizangs

i q d

Deel dit bericht via: