ANBI

De Stichting Nederlands Gregoriaans Festival is aangemerkt als een ANBI-organisatie
(fiscaal nummer 8145.77.659).