15 feb 2016

Een fantastische stem

Dit Festival zou eigenlijk Vox (f) hebben geheten. Vox is een vrouwelijk woord en we wilden dit jaar alles eraan doen om te benadrukken dat het gregoriaans absoluut geen zaak is van mannen alleen. Dat vooroordeel, dat vooral in de 19de en vroege 20ste eeuw opgeld deed, moet ik elk jaar weer bij mijn studenten bestrijden. De jaarlijks sterkere neiging om een student botweg te zeggen: heb je nog nooit van een kloosterzuster gehoord? moet ik elk jaar krachtiger onderdrukken. Want vrouwen zingen al sinds de vroegste Christenheid Gods lof en vrouwenkloosters zijn van (bijna) alle eeuwen van onze Christelijke jaartelling. Een Festival over Vrouw en Gregoriaans.

Maar daar kwam de verhuizing naar 's-Hertogenbosch tussen. Want toen we in de Brabantse hoofdstad het principebesluit hadden genomen naar deze prachtplaats te verhuizen, wilden we ook iets doen met het  gegeven dat 2016 het Jeroen Boschjaar zou zijn.  Na de vergadering van Artistieke Leiding (met hoofdletters, jawel) en Bestuur waarin het principebesluit was genomen, toog de AL naar het Jheronimus Bosch Arts Center (ja, stel je voor dat je het een Nederlandse naam geeft) om inspiratie op te doen. Voor de deur van de kerk waarin dat centrum is gevestigd zei ik tegen Hans: maar dan moeten we een ander motto hebben. Fantastisch zei Hans. En ik kon het alleen maar met hem eens zijn.

Februari 2016 - Marcel Zijlstra

i q d

Deel dit bericht via: